Info til våre kunder

Sist oppdatert 10.06.2011 21:54
Dette kan bare brukes av våre kunder.

Når en kjører en rute, vil en også få kjørehenvisning med stemme. Dersom en ønsker å dempe stemmen ved å skru ned volumet, vil også stemmevarslingen for fartsbokser bli dempet.

Vi har nå løst dette problemet ved at etter en oppdatering kan du gå inn på menyen i GPSn og velge Verktøy så Innstillinger så Språk så Talespråk og merker av for Norsk Dempet.

Da får du kjørehenvisning med symboler på skjermen, men ingen stemme.

Fartsboks varsling vil være uberørt og du får den med stemme.

Denne funksjonen fungerer bare på følgende modeller:

nüvifone G60
nüvi 200-series
nüvi 465t nüvi 500-series
nüvi 700-series

nüvi 800-series
nüvi 1200-series
nüvi 1300-series
nüvi 1400-series nüvi 1600-series

nüLink! 1695
nüvi 2200-series
nüvi 2300-series
nüvi 2400-series
nüvi 3700-series
nüvi 5000 dezl-series
 

Ole K. Myrold
Drift/Support
Nils Magne Kjus
Økonomi
ole@fartsboks.com 
481 25 777 ( kl 10-20 )
nils@fartsboks.com 
900 28 505
( kl 10-18 )